SZR "TERMAX-VN"
    21410 Futog, Relje Savića 22
 
    vl. Nikola Vuković
 
    Tel/Fax: 021/896-035
    Tel: 021/895-484
    Mob: 064/410-23-94
 
    E-mail: termaxvn@gmail.com
    www.termaxvn.backabanat.com
 
  Delatnost:
  
  - izrada čeličnih konstrukcija - proizvodnih hala
  - izrada sušara za drvo
  - izrada kotlova na biomasu i otpadno drvo
  - izrada sušara za voće i povrće
  - vodovod
  - grejanje
  - kanalizacija
  - gasne instalacije